19 มี.ค. 2563
1,475 ครั้ง

ทันตแพทยสภา แจงไม่มีประกาศให้หมอฟันหยุดรักษา 14 วัน แนะสถานพยาบาลรักษาตามความจำเป็น

กรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศว่าให้หยุดทำการรักษาทางทันตกรรมเป้นเวลา 14 วัน ซึ่งในประกาศดังกล่าวระบุออกมาว่าเป็นแถลงการนายกทันตแพทยสภา ล่าสุดอาจารย์พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ รองเลขาธิการทันตแพทยสภา ชี้แจงว่าประกาศฉบับนี้ไม่ใช่มติของทันตแพพทยสภา
 
 
 
เช่นเดียวกับเฟซบุ๊กทันตแพทยสภา Thai Dental Council ชี้แจงว่าหลังจากที่มีประกาศนั้นเผยแพร่ออกมาว่า
 
 
ตามที่มีประกาศให้หยุดการรักษาทางทันตกรรม
เป็นเวลา 14 วัน
 
 
ทันตแพทยสภาขอเรียนชี้แจงต่อทันตบุคคลากร และประชาชนทุกท่านทราบว่า
 
1. ประกาศฉบับนั้นไม่ใช่มติของทันตแพทยสภา
2. ขอให้ทันตแพทย์ปฏิบัติตามแนวทางที่ทันตแพทยสภาได้เสนอแนะมาก่อนหน้านี้
3. ขอให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐ
 
 
 
รวมถึงได้แนะแนวทางปฎิบัติทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือให้ทำหัตถการตามความจำเป็นและเหมาะสม ต้องจัดการกับละอองฝองฟุ้งกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากร และป้องกันการส่งต่อเชื้อระหว่างผู้รับบริการ
 
 
 
กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการและการป้องกันการแพร่เชื้อแบบทั่วไป ขอความร่วมมือให้บริการในเคสที่จำเป็น หรือหัตถการที่ไม่มีละออง ฝอยฟุ้งกระจาย สถานพยาบาลอาจพิจารณาให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน หรืออาจเลื่อนหัตถการใด ๆ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะควบคุมได้ จึงนัดมาทำการรักษาต่อไป
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/fLULPLO0-g8
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ