22 พ.ค. 2557
23,452 ครั้ง

ประกาศคสช.ฉบับ 6 - 8

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

เพื่อให้การบริหารประเทศ และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนี้

1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

      

2.พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

       

3.พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

       

4.พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

       

5.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

       

6.พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557

 

เรื่อง ห้ามจัดการชุมนุม หรือมั่วสุมเกิน 5 คน และให้ผู้ชุมนุมกลับบ้าน หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557

 

เรื่อง ข้อยกเว้นการเข้าออกเคหะสถานให้คนเข้า-ออกประเทศ ผู้ป่วย คนทำงานกะดึก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ