23 พ.ค. 2557
10,397 ครั้ง

คสช.ประกาศ ฉ.14-15 ห้ามสื่อสร้างความขัดแย้ง-ระงับการออกอากาศ

คสช.ประกาศฉบับที่ 14 - 15  เตือนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ห้ามสัมภาษณ์บุคคล ในเรื่องที่ทำให้เกิดการต่อต้านการทำงานของ จนท. หากขัดคำสั่ง จะถูกปิดทันที พร้อม ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
 
เมื่อวานนี้ (22 พ.ค.) เวลา 23.55 น. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ได้แถลงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 14 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้ง หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ ครส. โดยห้ามเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกรและสื่อมวลชน เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มิได้ดำรงตำแหน่งราชการในปัจจุบัน ทั้งข้าราชการ นักวิชาการ รวมถึง อดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระ ให้สัมภาษณ์หรือแสดงความเห็น ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้ง อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกเรียตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนระงับการจำหน่าย จ่ายแจกสื่อสิ่งพิมพ์ และการออกอากาศของรายการดังกล่าวทันที
 
นอกจากนั้น ยังออกประกาศฉบับที่ 15 เรื่องขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุข กลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือให้ะงับการถ่ายทอดออกอากาศดังนี้
       
1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอ็มวีไฟว์
 
2. สถานีโทรทัศน์ บีเอ็นเอ็น
 
3. สถานีโทรทัศน์ ยูดีบี
 
4. สถานีโทรทัศน์ เอเชียอัพเดต
 
5. สถานีโทรทัศน์ พีแอนด์พี
 
6. สถานีโทรทัศน์ โฟร์แชลแนล
 
7. สถานีโทรทัศน์ บลูสกาย
 
8. สถานีโทรทัศน์ เอฟเอ็มทีวี
 
9. สถานีโทรทัศน์ ทีนิวส์
 
10. สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี
 
11. สถานีโทรทัศน์ ฮอตทีวี
 
12.สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี
 
13.สถานีโทรทัศน์ เรด คิว
 
14.สถานีโทรทัศน์ คปท.
 
15. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ