23 พ.ค. 2557
21,937 ครั้ง

คสช.ประกาศ ฉ.19 ให้ หน.ส่วนราชการ-บิ๊กรัฐวิสาหกิจ รายงานตัวเพิ่มเติม

คสช.ประกาศฉบับที่ 19 ให้บุคคลสำคัญรายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป เข้ามารายงานตัวในวันที่ 23 พ.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ