23 พ.ค. 2557
4,851 ครั้ง

ประกาศ ฉ.16 ให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีชั่วคราว

ประกาศ ฉบับที่ 16 ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557
 
     เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว
 
     ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 แล้วนั้น
 
     เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จึงกำหนดให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ