19 มี.ค. 2563
495 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ศิลปะวัดสมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้้นเป็นศูนย์กลางของบ้านเมือง นอกจากนี้ก็มีการสร้างวัดหรือพระอารามสำคัญคู่บ้านคู่เมืองไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย
 
 
ใน 'ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม' ที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตามแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะคติไตรภูมิ  วิหารหลวงถูกสมมติให้เป็นนครของพระอินทร์ 
 
 
รัชกาลที่ 2 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มมีศิลปะจีนเข้ามามีอิทธิพลด้วย และมีการสร้างพระปรางค์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสี เศษกระเบื้อง และเปลือกหอยจำนวนมาก 
 
 
ในรัชกาลที่ 3 การสร้างวัดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีรูปแบบทั้งไทยประเพณีและผสมผสานศิลปะจีนมากขึ้น เช่น วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
 
 
ขณะที่ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4 กลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้ง
 
 
วัดในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ผสมผสานศิลปะตะวันตก วิหารและพระอุโบสถนั้น กล่าวกันว่า ด้านนอกเป็นไทย ด้าานในเป็นฝรั่ง 
 
 
ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 9 มีการสร้างวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เป็นตัวอย่างในการสร้างวัดขนาดเล็กแบบไทยประยุกต์ เน้นการใช้ประโยชน์สูงสุด
 
 
นอกจากความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเกร็ดความรู้ในเรื่องของวัสดุปูพื้นด้วย ซึ่งหากเป็นสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 นิยใช้อิฐมอญ และปูเป็นลายก้างปลา แต่หลังจากรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา นิยมใช้หินอ่อนแล้ว
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/KgasaiQ9itk
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ