19 มี.ค. 2563
195 ครั้ง

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานองคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
วันนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
โดยองคมนตรี ได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการ ที่นอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนด้วย เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการในทุกมิติ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
จากนั้น องคมนตรีและคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยคู, โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า และโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้าด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ