20 มี.ค. 2563
201 ครั้ง

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวันที่ 2
 
โดยเมื่อเวลา 09:15 น. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ โดยประธานองคมนตรี ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เพราะเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในอนาคต ในปัจจุบันพบว่าจำนวนเยาวชนในเมืองใหญ่ๆลดลง แต่ในต่างจังหวัดและพื้นที่ชายแดนจำนวนเยาวชนยังไม่ลดลง การสนับสนุนและสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามพื้นที่ชายแดนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เสริมสร้างอาชีพและยังลดปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้มาสำรวจพื้นที่และวางเสาเข็มเริ่มการก่อสร้างเมื่อปี 2541
 
 
จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยังบ้านแอลา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้าและบ้านในของ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย โดยได้พบปะกับประชาชน ชมการแสดงและมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาให้กับราษฎร พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 การได้รับสัญชาติไทยของราษฎรในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน การขออนุญาตใช้พื้นที่่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในโครงการหมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่จะต้องตัดผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานฯ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ