21 มี.ค. 2563
8,532 ครั้ง

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา สั่งห้ามคนเข้า-ออกหมู่บ้านโป่งเจริญ หลังพบคนติดเชื้อโควิด-19

กองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต เข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อควบคุมโรค หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิค 19
 
วันนี้ (21 มีนาคม 2563) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำสั่งมอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอสนามชัยเขต กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ในพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต โดยมอบหมายให้นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
 
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายภารกิจฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารายงานตัวณ กองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอสนามชัยเขต เพื่อเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ พร้อมประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น แจกหน้ากากอนามัย และเข้าเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดจุดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดนัดชุมชน ศาลาประชาคม เป็นต้น เพื่อควบคุมโรค
 
นอกจากนี้ ได้กำหนดพื้นที่บ้านโป่งเจริญเป็นพื้นที่ควบคุม และมีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต เป็นเวลา 14 วัน หากมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วย เฝ้าระวังสังเกตดูอาการของตัวเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แจ้งข่าวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทรา สายด่วนโควิค 094-7922525 และ038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/29EwtbHikNg

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ