21 มี.ค. 2563
784 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 สิริอายุ 95 ปี
 
นางกัณหา โชติกเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2467 เป็นบุตรีของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหม่อมปรุง สกุลเดิม สาลักษณ์ ในวัยเยาว์ได้เริ่มศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ผู้เป็นบิดาก่อตั้งขึ้น เพื่อทดลองการเรียนการสอนในระบบใหม่แก่เยาวชน ที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้วางรากฐาน ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทา แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายโสตถิ์ โชติกเสถียร มีบุตร- ธิดา รวม 5 คน ทั้งนี้นางกัณหา ได้ทำหน้าที่แม่ในการดูแลเลี้ยงดูบุตร ธิดาอย่างใกล้ชิด และให้การศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ภริยา และมารดาได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังให้การอุปถัมภ์ ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ที่จะสามารถพัฒนาคน พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองสืบไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ