23 มี.ค. 2563
4,476 ครั้ง

'สวนดุสิตโพล' เผย ปชช.ส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลประกาศปิดประเทศ สกัดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล และเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่จริงจัง ชัดเจนเข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 'กรณีโควิด-19' สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,457 คน ระหว่างวันที่17-21 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้
 
 
ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย ณ วันนี้ มีผลต่อคนไทยมากน้อยเพียงใด?
 
 
อันดับ 1 มีผลอย่างมาก 86.68% เพราะ ส่งผลกระทบทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวัน เสียสุขภาพจิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจของประเทศ
การท่องเที่ยว การค้าลงทุนเสียหายอย่างหนัก ประชาชนทำมาหากิน ค้าขายไม่ได้ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง ลดโอที ลดเงินเดือน ฯลฯ
 
 
อันดับ 2 มีผลอยู่บ้าง 13.32% เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แพร่เชื้อได้ง่าย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง ไม่วิตกกังวลเกินไป ฯลฯ 
 
 
ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องโควิด-19 อย่างไร?
 
 
อันดับ 1 ปิดประเทศ ปิดเมือง ไม่ให้คนเข้าออกประเทศ 41.04%
อันดับ 2 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้หมอและพยาบาลอย่างเพียงพอ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 38.62%
อันดับ 3 ควบคุมราคาสินค้า แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมืออย่างทั่วถึง 22.03%
อันดับ 4 เร่งติดตามผู้ที่ติดเชื้อและคนใกล้ชิด มีมาตรการเข้มงวด ใช้กฎหมายลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 16.08%
อันดับ 5 เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง รายงานสถานการณ์แนะนำวิธีการป้องกัน 14.61%
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ