23 มี.ค. 2563
33,998 ครั้ง

ไขข้อข้องใจประกันโควิด-19 ทำหลายฉบับ จ่ายทุกกรมธรรม์หรือไม่?

ประเด็นที่มีการถามกันมากกับการทำประกันโควิด-19 ว่า ทำหลายกรมธรรม์ได้หรือไม่ หรือ หมอระบุเป็นปอดอักเสบ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เรามีคำตอบให้
 
 
ประเด็นแรก ซื้อประกันโควิด-19 ไว้หลายฉบับ ถ้าตรวจเจอว่าติด บริษัทจะจ่ายทุกกรมธรรม์หรือไม่ คำตอบ จ่ายทุกกรมธรรม์ เว้นแต่กรมธรรม์สำหรับค่ารักษาพยาบาล จะเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เช่น หากเรียกร้องจากบริษัทแรกครบแล้ว ที่เหลือมาเบิกจากบริษัทที่ 2 ได้ เว้นแต่ตรวจพบในระยะเวลารอคอยที่กำหนดในกรมธรรม์ (14 วัน) จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 
 
ประเด็นที่ 2 กรณีมีเจตนาซื้อกรมธรรม์ไว้หลายฉบับ แล้วจงใจให้ติดเชื้อ ประกันจะจ่ายหรือไม่ คำตอบ ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต บริษัทอาจอ้างเป็นเหตุไม่จ่ายได้
 
 
ประเด็นที่ 3 กรณีเสียชีวิต แพทย์ระบุว่าเป็นโรคปอดอักเสบ ประกันจ่ายหรือไม่ คำตอบ กรณีเสียชีวิตจากโควิด-19 บริษัทจ่ายตามความคุ้มครอง โดยให้ยื่นเอกสารสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุโรคปอดอัดเสบ พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อแสดงให้ประกันทราบถึงสาเหตุการชีวิต
 
 
อีกประเด็น กรณีชื้อกรมธรรม์โควิด-19 และอุบัติเหตุ ประกันจะจ่ายเมื่อติดเชื้อแต่ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย คำตอบ ไม่จริง ประกันโควิด-19 มุ่งคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือสูญเสียจากโควิด-19 โดยไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ แต่กรมธรรม์ได้ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม ฉะนั้นความคุ้มครองทั้ง 2 ส่วนไม่เกี่ยวข้องกัน
 
 
สรุป กรมธรรม์โควิด-19 ไม่คุ้มครอง กรณี 1.)ติดเชื้อก่อนทำประกัน 2.)ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 3.)ติดเชืิ้อฯในช่วงระยะเวลารอคอย 4.)การตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/3TJ-9sRPhz0
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ