23 มี.ค. 2563
199 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'สถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวรฯ'

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มีการจารึกพระนามในพระสุพันบัตร
 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และอัญเชิญพระอัฐิเข้าประดิษฐาน ยังหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2563 อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สืบเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายประการ ต่อเนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การนี้ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ  สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
ด้วยสมเด็จพระญาณสังวรนั้น ได้ทรงปฏิบัติพระสมณกิจ อันมีคุณูปการต่อพระองค์ คณะสงฆ์ พุทธบริษัท และชาติบ้านเมืองยาวนาน ด้วยทรงสนองพระราชกิจจานุกิจ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องถึง 2 รัชกาล จึงมีการจารึกพระนามในพระพระสุพรรณบัฏ และฉลองสมโภช ก่อนอัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานที่หอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นเหตุการณ์พิเศษในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ