23 มี.ค. 2563
328 ครั้ง

ในหลวงมีพระราชสาส์นไปยัง ปธน.อัฟกานิสถาน - ปธน.ปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี (Mohammad Ashraf Ghani) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ความว่า...
 
 
"ฯพณฯ นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กรุงคาบูล ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดี ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวอัฟกานิสถาน
 
 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถาน ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2563 ความว่า... 
 
 
"ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด ในโอกาสวันปากีสถาน ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวปากีสถาน
 
 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ