24 มี.ค. 2563
11,027 ครั้ง

ทำความรู้จักกับ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ คืออะไร? เมื่อนายกฯ ประกาศใช้คุมโควิด-19!

หลายคนคงจะสงสัยรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อสถานการณ์โควิด-19 คืออะไร

1.เป็นการใช้อำนาจของนายกฯ ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการประกาศ ‘สถานการณ์ฉุกเฉิน’

2.ตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน ครั้งนี้จะประกาศใช้ 1 เดือน คือ 26 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563

3.การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจดำเนินการบางอย่างที่กระทบสิทธิเสรีภาพบุคคล ได้แก่

(1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน

(3) ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายผ่านสื่อใด อันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(4) ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้

(5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ

(6) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย

แต่จะมีการใช้อำนาจดำเนินการมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งตอนนี้จะเรียกว่า ‘ศอฉ.โควิด’ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ