24 มี.ค. 2563
245 ครั้ง

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง ปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก คนใหม่
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู (Mrs. Aikaterini Sakellaropoulou) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ความว่า 
 
"ฯพณฯ นางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรุงเอเธนส์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน ของประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า" 
 
 พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ