25 มี.ค. 2563
334 ครั้ง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ ขจัดปัดเป่าโรคร้าย และอุปัทวันตรายทั้งมวล
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 40 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งในสมัยพุทธกาล เคยปรากฏการระบาดของโรค , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย และอุปัทวันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด 
 
สำหรับ "บทรตนสูตร" เป็นพระสูตรที่ใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ 3 ประการ ตามที่ปรากฏในพระสูตร คือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขะภัย) , ภูตผีปีศาจ ทำอันตราย (อะมะนุสสะภัย) และโรคภัยไข้เจ็บ (โรคะภัย) ให้อันตรธานไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ