25 มี.ค. 2563
287 ครั้ง

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 7 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทาน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 800 ครัวเรือน โดยมีนายพชร ศศิชาชยามร ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และผู้แทนอำเภอที่ประสบวาตภัย 
 
ทุกคนในที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ในพื้นที่ 7 อำเภอ 3 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 800 ครัวเรือน
 
และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้แทนแต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ ได้แก่ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก บางระกำ นครไทย พรหมพิราม ชาติตระการ วัดโบสถ์ และอำเภอวังทอง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่แต่ละอำเภอต่อไป
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ