26 มี.ค. 2563
5,055 ครั้ง

'บิ๊กตู่' ถก ศอฉ.โควิด-19 ครั้งแรก พร้อมกำหนดหน้าที่ทุกหน่วย ด้าน 'ผบ.ทสส.'ลงพื้นที่ตรวจจุดควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“ผบ.ทสส.” ในฐานะ หน.ศปม. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม จุดควบคุมและอำนวยความสะดวกปชช. พร้อมให้คำแนะนำและแจกหน้ากากอนามัย เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
 
 
พอ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกบก.ทท. เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้จัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นมาตรการ ในการปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
 
 
โดยในขั้นต้นได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ กทม. จำนวน 7 จุด และพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 350 จุด รวมทั้งสิ้น 357 จุด ทั่วประเทศ เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19
 
 
โดยในวันนี้ เวลา 05.00 น.พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยมจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า โอกาสนี้ยังได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มาบริการให้กับประชาชนอีกด้วย
 
 
สำหรับการจัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก ในขณะนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบด้านการเดินทาง การจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีมาตรการในการสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภัยคุกคามหรืออาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
 
ส่วนทางด้าน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โดวิด - 19" เป็นครั้งแรกหลัง มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรก โดยที่ประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
 
โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณากำหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้ศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งการพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆ ที่ได้มีคำประกาศไปแล้ว
 
 
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 
 
1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - หัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุข
 
 
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย - หัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้ว่า กทม.
 
 
3.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ - หัวหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า
 
 
4.ปลัดกระทรวงต่างประเทศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับต่างประเทศ และคนไทยในต่างประเทศ
 
 
5.ปลัดกระทรวงดิจิตัลฯ - หัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์
 
 
6.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด - หัวหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง
 
 
7.เลขาธิการ สมช., เลขาธิการนายกฯ, เลขาธิการ ครม., ปลัดสำนักนายกฯ ประสานงานทั่วไป
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ