25 พ.ค. 2557
4,471 ครั้ง

คสช. ออกประกาศ ฉ.35 อำนาจอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง

คสช. ประกาศฉบับที่ 35 เรื่องอำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง ในส่วนของการอนุมัติและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ต้องเสนอเรื่องกับหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกระทรวงนั้น ๆ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 ก่อน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ