30 มี.ค. 2563
2,190 ครั้ง

กลุ่มชาวน่านต้านโควิด-19 ยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ เรียกร้องเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด

น่าน-กลุ่มชาวน่านต้านโควิด ยื่นหนังสือกับผู้ว่าเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนที่จะเกิดการระบาดเข้ามาในจังหวัดน่าน
 
 
 
กลุ่มชาวน่านต้านโควิดและสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา เพื่อหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ โควิด19 โดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดน่าน มียอดเป็น 0 คือยังไม่มีผู้ติดเชื้อ โดยเสนอ 3 ข้อดังนี้
 
 
 
1.ห้ามประชาชนเดินทางเข้า - ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่าน อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโลนา (โควิด - 19 ) เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคการป้องกันโรค การขนสินค้า ที่ว่าเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด
 
 
 
2.ห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้าน หรือที่เอกเทศสำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
 
 
 
3.เพิ่มใช้มาตรการความเข้มข้นสูงสุด เนื่องจากจังหวัดน่าน มีรอยต่อระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน บริบทของจังหวัดน่านมีทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ประชาชน มีหลากหลายชาติพันธุ์ พฤติกรรม ขนบธรรมประเพณี ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงยิ่ง. เฉพาะจังหวัดน่านไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นเมืองผ่านไปยังจังหวัดอื่น จึงเป็นการง่ายในการป้องกัน คือจำกัดการเข้าพื้นที่ จากคนหรือกลุ่มคนอื่น เพราะมีลักษณะเป็นการป้องกันอีกหนึ่งชั้น จากมาตรการอยู่บ้าน ในขณะที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ แต่ถ้าหากยังปล่อยให้คนเข้ามาในพื้นที่ จะเป็นการเสี่ยง ทางเดียวที่จะทำในตอนนี้ เพื่อปิดกั้นการแพร่ระบาดในพื้นที่จำเป็นจะต้องปิดเมือง 
 
 
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tvcIdo9feXk
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ