31 มี.ค. 2563
153 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'วันมหาเจษฎาบดินทร์' รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๓

วันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี มีการกำหนดให้เป็น วันมหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพในวันที่ 31 มี.ค. 2330 เสด็จขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยของพระองค์การล่าอาณานิคมจากตะวันตกเริ่มมีมากขึ้น จึงทรงรักษาภูมิปัญญาแผ่นดินด้วยการจารึกความรู้ไว้ในวัดโพธิ์ ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแแห่งแรกของไทย
 
 
ทรงสงเสริมทั้งการค้าสำเภากับจีนและยุโรป สร้างรายได้ให้แผ่นดินเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า จนมีเงินที่พระราชทานไว้ใช้ในราชการแผ่นดินจำนวนมาก เรียกว่า เงินถุงแดง ซึ่งภยหลังได้ช่วยรักษาเอกราชในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
 
 
พระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศานา ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้งดงามมีเอกลักาณ์ ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ทรงปกครองแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
 
 
ปี พ.ศ. 2541พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้เป็นสร้อยพระนามสืบจนปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ