31 มี.ค. 2563
1,644 ครั้ง

นนทบุรีประกาศงดออกจากบ้านหลัง 5 ทุ่ม - ตี 5 แต่ยังไม่ใช่เคอร์ฟิวที่มีโทษ

จังหวัดนนทบุรี ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 63 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงขอความร่วมมือประชาชน ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 5 ทุ่ม ถึง ตี 5 คืนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งการสั่งปิดร้านสะดวกซื้อ และขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน 
 
 
ประกาศล่าสุด จาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นการ ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00นาฬิกาถึงเวลา 05.00 น.นาฬิกาของวันที่ 31 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลานี้ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่นประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร หรือปทุมธานี แล้วต้องกลับบ้านหลัง 5 ทุ่ม เมื่อมีด่านตรวจ สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ย้ำว่า นี่ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิว เพราะต้องเป็นประกาศจากรัฐบาลและมีโทษ แต่การห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนดเป็นการขอความร่วมมือให้พึงปฏิบัติเท่านั้น 
 
 
นอกจากนี้ยังมี มาตรการสำคัญ เช่น ขอให้ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ในเคหสถาน ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้บุคคลผู้ใกล้ชิดดูแลตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวโดยตรง
 
 
และขอให้ประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และขอให้งดการจัดงานที่มีการรวมกันของคน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้จัดงานเท่าที่จำเป็น โดยไม่ให้กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงร่วมงาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกัน อาทิ การนั่ง ยืนห่างกัน การสวมหน้ากาก การทำความสะอาด การทอดผ้าไตรขอให้ทอดเพียงไตรละ 1 คน พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานประกอบการป้องกันการแพร่ระบาด จัดจุดล้างมือ และควบคุมความแออัด
 
 
นอกจากนี้ยังมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า-ตลาดนัด ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านยา หรือของจำเป็น และร้านอาหาร เครื่องดื่ม (อนุญาตเพียงซื้อกลับ) ร้านสะดวกซื้อให้เปิดได้ระหว่าง 5.00 - 23.00 น. เท่านั้น ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน งดให้บริการผู้ไม่สวมหน้ากาก ซึ่งพบว่ามีการปิดป้ายประกาศกันแล้ว
 
 
และสั่งปิดสถานบริการที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ สถานที่รวมตัวต่างๆ และสวนสาธารณะ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ต้องเพิ่มมาตรการเข้มหลังมีผู้ติดเชื้อ 63 คน เสียชีวิต 1 คน ซึ่งเป็นเซียนมวย ที่ส่งผลให้บุคคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งต้องกักตัวด้วย
 
 
นอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ก็มีคำสั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วงเวลา 23.00 น.ถึง 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563 และให้เพิ่มมาตรการช่วงเวลาเปิด โดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่นบริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินเป็นต้นและจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้าพร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ
 
 
ที่ตลาดนัดให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ
 
 
ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการโดยเคร่งครัด แต่ยังไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ