01 เม.ย. 2563
160 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

พาชม 'ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์' ซึ่งอยู่ที่มุมถนนราชดำเนินกลาง ตัดกับถนนมหาไชย ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และมีการสร้างพลับพลาไว้รับรองแขกบ้านแขกเมืองด้วย และได้รับพระราชทานนามจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ว่า ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
 
 
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานอยู่ใกล้วัดราชนัดดารามวรวิหาร  และโลหะปราสาท ซึ่งล้วนเป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น 
 
 
ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นพระบรมรูป ด้านหลักเป็นฉากรูปพระวิมานเป็นเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ส่วนพลับลาสำหรับรับรองพระราชอาคันตุกะ เป็นพลับพลาโถงจตุรมุข บริเวณลานจัดสวนสวยเป็นลานพักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชาราชานุสาวรีย์และสวนสาธารณะ ในวันที่ 21 ก.ค. 2533 ซึ่งเป็นวันเถลิงถวัลยราชสมบัติของรัชกาลที่ ๓ 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ