02 เม.ย. 2563
2,067 ครั้ง

น่าน คุมเข้มคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ - พิษณุโลก ล็อคดาวน์ เริ่ม 1-30 เมษายน 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเชียงราย ฉบับที่ 11 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 การตั้งตำนตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางเข้มพื้นที่จังหวัด
 
 
ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนพร้อมประกาศใช้เพื่อรองรับ และกระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารในราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ้ยปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ร่วมกันตั้งคนตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเตินทางเข้ม พื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค นายกรัญมนตรีได้ประกาศถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม2563 เป็นต้นไป 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้ำที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและคัดกรองบุคคลที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดเซียงราย เพื่อจัดระเบียบการเดินทางและการจราจร รวมทั้งการเฝ้าระวังบูดคลกลุ่มเสี่ยงตัวยการสังเกตลักษณะอาการเบื้องตัน พร้อมใช้มาตรการคุมเข้มตามกระบวนการสาธารณสุขกับผู้เดินทางข้ามพื้นที่ที่ต้องสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตร 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 
 
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัตเชียงรายได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเชียงราย ขอให้จุดตรวจทุกแห่งตามคำสั่งจังหวัดเซียงราย ตำเนินการดังนี้ เรียกตรวจยานพาหนะ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสารที่โดยสารรถยนต์สาธารณะทุกประเภท รถยนต์ส่วนบุตคล รถจักรยานยนต์ และประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงราย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ พื้นที่จังหวัดเขียงราย ผู้ที่ไม่สามารถแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเข้าพื้นที่ เว้นแต่เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการต้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่ยินยอมให้คัดกรอง หรือมิให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้หัวหน้าชุดประจำจุดคัดกรอง เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามาตรการดังกล่าว 
 
 
ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก นพ.รัฐภูมิ ชาภูนท รักษาราชการนพ.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงมาตรการล็อคดาวน์พิษณุโลก 1-30 เมษายน 2563 เพื่อค้นหาและสกัดกลุ่มเสี่ยง ที่จะมาแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก แม้ปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพียง 3 ราย แต่หากไม่มีมาตรการคุมเข้มออกมา มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
 
 
 
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้ย้ำกับสื่อมวลชนว่า จะเป็นต้องใช้มตรการคุมเข้ม ล็อคดาวน์จังหวัดพิษณุโลก เริ่ม 1-30 เมษายน 2563 แม้จะเจ็บ แต่ก็เพื่อให้จบ เพราะแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลกจะมีผู้ติดเชื้อยืนยัน 3 ราย และการกักตัว ตรวจเชื้อผู้ใกล้ชิดยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวมถึงมาตรการกักตัวดูอาการแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แรงงานที่เดินทางกลับจากกรังเทพฯและปริมณฑล 3,000 กว่าคน แต่อาจจะมีผู้ที่มีเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการอยู่จำนวนหนึ่ง จึงต้องคุมเข้มในการมาตรการนี้ และขอความร่วมมือประชาชนชาวพิษณุโลกในมาตรการต่าง ๆ เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายชาวพิษณุโลกทุกคนที่ผ่านด่านตรวจ และอาจจะเสริมไปถึงให้อสม.ลงไปตรวจอุณหภูมิร่างกายชาวพิษณุโลกทุกคน และ มาตรการกักตัว ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 จะต้องถูกกักตัวดูอาการที่บ้านพัก หรือ โรงแรมที่จังหวัดพิษณุโลกประสานไว้ โรงแรมไพลิน โรงแรมท็อปแลนด์ เป็นระยะเวลา 14 วัน
 
 
 
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/o0bkgFABIRI
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ