06 เม.ย. 2563
217 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ๖ เม.ย. 'ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์'

วันที ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ เป็นดิถีที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่๑ เสด็จกรีฑาทัพ กลับถึงยังพระนคร และทรงรับอัญเชิญ ขึ้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นองค์ปฐมกษัตริย์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์
 
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่ง เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ทรงยกทัพกลับจากเขมร เพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว ทรงรับอัญเชิญ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สถาปนาราชวงศ์จักรี เมื่อวันที ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕
 
 
ทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในทุกด้าน ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ป้องกันขอบขันธสีมา ทรงสร้างพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงฟื้นฟูการพระศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และชำระกฎหมาย พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นยิ่งใหญ่สุดพรรณา
 
 
รัชกาลที่๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์ ไปพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี และโปรดให้เรียกวันนี้ว่า 'วันจักรี' ในปี ๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรี ในนามปวงชนชาวไทย พร้อมใจถวายพระราชสมัญญา 'มหาราช' และกำหนดให้วันที ๖ เมษายน ของทุกปี เป็น วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ