26 พ.ค. 2557
2,697 ครั้ง

คำสั่ง คสช. ฉบับ 17 อนุญาตขนส่งสินค้าช่วงเคอร์ฟิว

คสช.อนุญาตผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถขนส่งสินค้าในห้วงเวลา 22.00-05.00 น. ที่ห้ามออกนอกเคหะสถานได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ของ คสช.ยังคงสามารถตรวจค้นยานพาหนะขนส่งสินค้าต่าง ๆ ได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ