12 เม.ย. 2563
12,889 ครั้ง

แบงก์ชาติ แจง มาตรการพักหนี้แต่ดอกเบี้ยเดิน ชี้ไม่ช่วยลดภาระ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบกับวิกฤติโควิด-19 ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้ลูกหนี้หลายคนเกิดความสงสัยว่าจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ประสบกับวิกฤติโรคระบาดหรือไม่ 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับมาตรการพักชำระเงินต้นของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ว่า มาตรการผ่อนปรนพักชำระหนี้ดังกล่าว เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ แต่ดอกเบี้ยยังเดินอยู่ปกติ ดังนั้นจึงไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้ให้น้อยลงแต่อย่างใด
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังลองทำผลในทางปฏิบัติ ว่าหากเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น หรือมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หลังจากผ่านไป 6 เดือน ภายใต้ทางเลือกต่างๆ ภาระการเงินในแต่ละกรณีจะเป็นอย่างไร
 
กรณีแรก ผ่อนชำระตามปกติ หากเป็นหนี้บ้าน 1 ล้านบาท และมีงวดชำระหนี้เดือนละ 1 หมื่นบาท แบ่งเป็นเงินต้น 4 พันบาท ดอกเบี้ย 6 พันบาท หลังผ่านไป 6 เดือน ยอดหนี้จะเหลือแค่ 976,000 บาท
 
กรณีที่สอง พักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียว เช่น หากเลือกชำระเงินต้น 6 เดือน จากปกติที่จ่ายเดือนละ 1 หมื่นบาท จะเหลือจ่ายแค่ดอกเบี้ยเดือนละ 6 พันบาท เนื่องจากเราจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ทำให้ยอดหนี้ไม่เพิ่มขึ้น และยังมีหนี้เหลือ 1 ล้านบาทเท่าเดิม
 
กรณีที่สาม พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย คือไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคารในช่วงผ่อนปรน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร แต่ดอกเบี้ยเดือนละ 6 พันบาท ยังคงเดินอยู่ทุกเดือน ผ่านไป 6 เดือน จะเป็นการเพิ่มยอดหนี้เป็น 1,036,000 บาท
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำว่า หากใครยังชำระหนี้ไหว ก็ควรจ่ายคืนหนี้ตามปกติ เพราะมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ต่าง ๆ เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดชำระ เพื่อลดรายจ่ายในช่วงนี้เท่านั้น และดอกเบี้ยก็ยังคงเดินอยู่ ทำให้ไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้ของเราให้น้อยลง
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Ns9mQAIl_-w
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ