19 ก.ย. 2556
5,846 ครั้ง

ผลสำรวจวัยรุ่นไทยยอมรับติดสื่อออนไลน์เกือบครึ่ง – ใช้เวลา 3-4 ชม. ต่อวัน

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เปิดเผย สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในหัวข้อ “ชีวิตประจำวันของเยาวชนในยุคสื่อออนไลน์” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,186 คน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  (20 ก.ย.)

 

อุปกรณ์ที่เยาวชนใช้สำหรับการเข้าถึงสื่อออนไลน์มากที่สุดคือ

          + มือถือ/Smart phone             ร้อยละ 69.4 

          + Computer / notebook          ร้อยละ 25.3

          + Tablet                                ร้อยละ 5.3

 

เวลาที่เยาวชนอยู่กับสื่อออนไลน์ เฉลี่ยต่อวัน มากที่สุด

          + ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน    ร้อยละ 32.6

          + ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน    ร้อยละ 19.7

          + ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน    ร้อยละ 17.1

 

วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชน

          + พูดคุย/chat                            ร้อยละ 80.6

          + ดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ     ร้อยละ 53.4

          + ติดตามข่าวสารต่างๆ                 ร้อยละ 49.2

 

ผลการเรียนและประสิทธิภาพในการทำงานหลังการใช้สื่อออนไลน์

          + เรียน/ทำงานได้เท่าเดิม            ร้อยละ 66.5

          + เรียน/ทำงานดีขึ้น                    ร้อยละ 23.3

          + เรียน/ทำงานลดลง                   ร้อยละ 10.2

 

การใช้เวลาในการพูดคุย/ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวหลังจากการใช้สื่อออนไลน์

          + ใช้เวลาพูดคุยกันเท่าเดิม          ร้อยละ 65.9

          + พูดคุยกันมากขึ้น                     ร้อยละ 17.3

          + พูดคุยกันน้อยลง                    ร้อยละ 16.8

 

ความเห็นต่อประเด็นการติดสื่อออนไลน์

          + ไม่ได้ติดสื่อออนไลน์              ร้อยละ 54.3

          + ติดสื่อออนไลน์                     ร้อยละ 45.7

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อออนไลน์

          + รับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว    ร้อยละ 32.7

          + ได้ความรู้เพิ่มเติม                         ร้อยละ 19.9

          + คุยกับคนที่อยู่ห่างไกล สะดวก         ร้อยละ 16.7

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ