05 พ.ค. 2563
717 ครั้ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นุรักษ์ มาประณีต' เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคมนตรี 
 
วันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า 
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
 
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น
 
บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ม แต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปีที่ 5 ในรัชกาลปัจุบัน
 
ผู้สนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี
 
สำหรับนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 หลังการรัฐประหารปี 2549 และได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนพ.ย. 2549 พิจารณาคดียุบพรรคไทยรักไทย และยกฟ้องคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาพ้นวาระร รวมเวลาดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ 13 ปี
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/8G7tbV_x7-M
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ