05 พ.ค. 2563
428 ครั้ง

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเจิมเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
 
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 59 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในการทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนรุ่ง เทียนเดิน และธูปที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ และเนื่องในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าอีก จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ,วัดนิเวศธรรมประวัติ และวัดบรมนิวาส
 
 
สำหรับเทียนรุ่ง คือ เทียนจุดบูชาตลอดคืน ขนาดขี้ผึ้งหนัก 33 บาท สูง 45 เซนติเมตร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ