11 พ.ค. 2563
233 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้วยเชื่อกันว่า เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงไถ่หว่านเป็นปฐมฤกษ์ย่อมเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ในแผ่นดิน 
 
 
พระราชพิธีนี้ได้รับการฟื้นฟู ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น 2 พระราชพิธี วันแรกเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเสริมสิริงคลแก่พันธุ์พืชทั้งหลาย รวมทั้งพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบ เรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคล
 
 
วันรุ่งขึ้น เป็นพิธีหว่านไถ เรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระยาแรกนาจะต้องเสี่ยงทายเลือกไพ่ จากนั้นทำพิธีไถ พระยาแรกนาถือคันไถเทียมโคตามด้วยเทพีคู่หาบไถเวียนไปโดยรอบแล้วหว่านพันธุ์ลงในแปลงพระราชพิธี
 
 
ซึ่งปัจจุบันเป็นพันธุ์ข้างทรงปลูกที่ได้พระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา จากนั้นพราหมณ์จะนำของกิน 7 สิ่ง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำ และหญ้า มาให้พระโคกินเสี่ยงทาย นับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่อยู่คู่ประเทศไทยซึ่งประชากรจไนวนมากอยู่ในภาคการเกษตร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ