11 พ.ค. 2563
2,225 ครั้ง

'พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์' เป็น ปธ.ในพิธีหว่านข้าว สำหรับใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันนี้เกษตรกรหลายจังหวัดถือฤกษ์ดี วันพืชมงคล เริ่มการเพาะปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ หวังให้พืชผลเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดี 
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 และส่วนหนึ่งจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” สำหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกร รับไปเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคล ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ข้าวหลัก 5 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 , ปทุมธานี 1 , กข43 , กข6 และ กข79 
 
 
ที่จังหวัดสกลนคร ชาวนาในอำเภอกุสุมาลย์ ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เตรียมดิน ไถหว่านข้าวเริ่มการเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โดยหวังให้ปีนี้ข้าวเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดี 
 
 
เช่นเดียวกับชาวนาในเขตพื้นที่ชลประทาน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นำเครื่องจักรกลการเกษตร ลงแปลง ปักดำข้าวแทนการหว่านเนื่องจากประหยัดน้ำและลดเวลาการเพาะปลูก เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี หวังให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ