12 พ.ค. 2563
8,954 ครั้ง

พิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563

 

มีเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

 

โดยเมล็ดพันธุ์ข้าว พระราชทานประกอบด้วยพันธุ์ข้าวหลัก 5 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 , ปทุมธานี 1 , กข43 , กข6 และ กข79 ซึ่งในปีถัดไป จะนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน และพันธุ์พืชต่างๆ 40 ชนิด เข้าพระราชพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

 

โดยจะนำพันธุ์ข้าวบรรจุซองพลาสติก เพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตน ตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป ผู้ที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ทั่วประเทศ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kuQmSr9wA1g

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ