16 พ.ค. 2563
1,442 ครั้ง

โรงเรียนถนนมิตรภาพ ชูนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ‘BEST PRACTICE’ ยกระดับผลสอบ O-NET

ปฏิรูปการศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้า โดยเสริมทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งทางโรงเรียนถนนมิตรภาพ เล็งเห็นจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญ จึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
 
 
เพื่อให้เด็กไทยมีทักษะการใช้ภาษาที่สองอย่างก้าวกระโดด ทางโรงเรียนถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนนั้น มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีผลการเรียนที่ดีตามมา
 
 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนได้มีความสามารถด้านภาษาและมีความเข้าใจบนทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความสุขในการเรียน โรงเรียนถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ได้ส่งเสริมทักษะการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice  ที่ผู้เรียนจะได้รับพัฒนาด้านการสื่อสาร สร้างความคุ้นเคยในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
 
 
โดย คุณขวัญชัย พรมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เผยว่า การยกระดับภาษาอังกฤษนี้โรงเรียนมีนโยบายให้ลงสู่ตัวผู้เรียนทุกคน โดยผ่านกิจกรรมทั้งวันของนักเรียนเนี่ยนะครับ ตั้งแต่นักเรียนมาถึงโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมทักทายภาษาอังกฤษ เล็ก ๆ น้อย ๆ คำสั้น ๆ คำง่าย ๆ ที่สามารถนักเรียนเอาไปสื่อสารได้ กิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมีกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษวันละประโยค ให้นักเรียนได้เปลี่ยนกันออกมาแนะนำตัวเป็นการแสดงออกของนักเรียน แล้วก็มีกิจกรรม My English chant ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำพื้นฐาน จากชีวิตประจำวันสามารถสื่อสารกล้าแสดงออกผ่านบทเพลง Rap ที่เป็นที่ติดหูของวัยรุ่นนะครับเด็ก ๆ ชอบนักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
 
 
จากการใช้ นวัตกรรม English Rap Yo By Kru Aoy ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนมีการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาที่เรียนจากง่าย ไปหายาก และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และมีความสุขในการเรียนรู้
 
 
ด้าน คุณรสกาญจน์ รัตนผดุงกิจ ครูชำนาญการ  บอกว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็ก ๆ มองว่ามันเป็นภาษาที่สอง เด็ก ๆ มองว่ามันยากสำหรับเขาคะเราก็เลยต้องมีเทคนิควิธีการ ทำอย่างไรให้เด็กสามารถจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข คุณครูก็เลยใช้วิธี English Chant เข้ามา English Chant เป็นการเรียนรู้จากคำคล้องจอง ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีคำศัพท์ในสมองในตัวนักเรียนที่จะมาใช้ในการสื่อสารได้มากขึ้น หลังจากนั้นแล้วคุณครูมีความคิดว่า จะทำอย่างไงให้เด็กเนี่ยพูดได้ คุณครูก็เลยใช้วิธีการเอาภาษาอังกฤษคำคล้องจองนั้นมาเป็นบทเพลงง่ายๆ บทเพลงง่าย ๆ คือการใช้ Rap Yo ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ o-net ของ ป.6 ระดับประเทศเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามลำดับ สูงขึ้นจนเป็นที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่ ของชุมชน
 
 
แนวทางการศึกษาบวกกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ก็จะได้ ทักษะทางการแสดงออก และมีความคิดวิเคราะห์ ส่วนนี้เองที่จะเป็นหนทางเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมถึงรากฐานการศึกษาในอนาคตให้กับน้อง ๆ อีกด้วย
 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/OJF4M2nLSVM
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ