19 พ.ค. 2563
5,626 ครั้ง

สหภาพการบินไทยออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบ โดยไม่มีใครแย้ง ให้การบินไทยยื่นศาลเดินหน้าแผนฟื้นฟูตาม พรบ.ล้มละลาย เสนอครม.วันนี้ (19 พ.ค.63)
 
 
 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้การบินไทยยื่นศาลเดินหน้าแผนฟื้นฟูตามพรบ.ล้มละลาย แต่เป็นกระบวนการที่นำไปสู่ผลในทางตรงกันข้ามกับล้มละลาย กล่าวคือเป็นการขออำนาจศาลเป็นที่พึ่งเพื่อหาทางให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ในวันพรุ่งนี้ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้ทุกฝ่ายต่างเห็นชอบในทิศทางเดียวกัน แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ หลังจากที่ไม่ได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา
 
 
 
ทั้งนี้เมื่อการบินไทยยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว หากศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การบินไทยจะเข้าสู่ "สภาวะพักการชำระหนี้" (Automatic Stay) และการบินไทยจะต้องเสนอ ’ผู้ทำแผน’ เข้ามาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการวางแผนทั้งหมดในแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อเสนอให้ศาลพิจารณา ส่วนรายละเอียดว่าจะเป็นการยื่นล้มละลายทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอที่ประชุม ครม.พิจารณา
 
 
 
ขณะที่สหภาพการบินไทยได้ออกแถลงการณ์สหภาพแรงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเรื่อง จุดยืนของสหภาพแรงงานๆ ในเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอให้ คนร. และ ครม.พิจารณาจากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ติดตามความคืบหน้าในการคำเนินการเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยมาโดยตลอด
 
 
 
ทั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดของแผนฟื้นฟูๆที่กระทรวงคมนาคม ได้เสนอ คนร.พิจารณามีสองประเด็นหลักคือ 1.เสนอให้บริษัทการบินไทย ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฏหมายล้มละลาย โดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลาง เป็นทางเลือกในการฟื้นฟูบริษัทๆ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเชื่อมั่นว่า ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม
 
 
 
ในประเด็นนี้ จะส่งผลดีกับบริษัทการบินไทยที่จะฟื้นฟูได้จริงและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลกำไรดีกว่าเดิม
 
 
 
2.ประเด็นที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยกระทรวงการคลังลง 2% นั้น สหภาพฯขอแสดงจุดยืนคัดค้านตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม ในประเด็นนี้ ด้วยหตุผลคังต่อไปนี้
2.1 บริษัทการบินไทยกำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการโดยกระบวนการทางศาล ดังนั้นการที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯในเวลานี้ อาจส่งผลให้เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านการร้องขอต่อศาลในการขอฟื้นฟูกิจการ โคขอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายมละลายได้ เนื่องจากการที่บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ และหรือขอกู้งินจากสถาบันการเงิน ทั้งในและต่งประเทศ เจ้าหนี้และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ได้ก็โดยอาศัยสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลัง ในช่วงที่บริษัทๆกำลังจะเข้าแผนฟื้นฟูๆ จึงเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของบริษัทฯในสายตาของเจ้าหนี้และนักลงทุน
 
 
 
2.2 การลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลงเหลือต่ำกว่า 50% จะส่งผลทำให้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมาย (พรบ.แรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543) ซึ่งจะส่งผลทำให้พนักงานของบริษัทๆไม่ได้รับความคุ้มกรองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในช่วงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูๆ ชึ่งในแผนฟื้นฟูๆ จะต้องมีการปรับลดพนักงาน ลด หรือยุบ บางตำแหน่งงาน รวมถึงลดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆบางประการของพนักงาน ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในช่วงนี้ จึงอาจทำให้ถูกมองได้ว่า รัฐไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานตามวิถีทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกจ้างสหภาพง จึงไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังและจะคัดค้านจนถึงที่สุด
 
 
 
ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก 1 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2563
 
 
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ เพื่อกลับมาทำการบินทันทีเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์จากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และยังพิจารณามาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของแต่ละประเทศ มาตรการปิดประเทศ (Lock Down) และความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้มีแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการไว้แล้ว และจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
 
 
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงทำการบินในเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางระหว่างประเทศเพื่อรับคนไทยกลับบ้าน รวมทั้งให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/cunPe72_HSQ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ