19 พ.ค. 2563
2,062 ครั้ง

คุมเข้มกองถ่าย สั่งทีมงานลงทะเบียนในแอปฯ 'ไทยชนะ' ทุกครั้ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการหากฝ่าฝืนปิดกองทันที

กระทรวงวัฒนธรรมสั่งเข้มกองถ่าย ทีมงานทุกคนต้องลงทะเบียนใน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งและทุกวัน ทั้งก่อนและหลังทำงาน พร้อมสั่งห้ามทีมงานที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศทำงานโดยเด็ดขาด หากกองไหนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด สั่งปิดกองทันที
 
 
ไปกันที่มาตรการการทำงานของกองถ่าย หลัง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้งานด้านบันเทิง สามารถกลับมาถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร และรายการโทรทัศน์ ได้ แต่จำกัดให้มีทีมงานและนักแสดงรวมกันไม่เกิน 50 คน ซึ่งคนที่จะเข้าทำงานในกองถ่าย ต้องทำตามข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด  รวมถึงยังต้องหลีกเลี่ยงการถ่ายทำที่ผู้แสดงต้องสัมผัสใกล้ชิดกัน อาทิ ฉากการต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โดยให้ใช้เทคนิคพิเศษ หรือมุมกล้องในการถ่ายทำฉากเหล่านี้
 
ล่าสุดเมื่อวานนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนสถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์  โดยทีมงานกองละครที่จะเข้าถ่ายทำ จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดกองถ่าย และจะต้องต้องเช็กอินและเช็กเอาต์ ทุกครั้ง แต่หากทีมงานคนไหนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็ให้ใช้วิธีการลงรายมือชื่อแจ้ง พร้อมเบอร์ติดต่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ทราบจำนวนที่แทนจริงของคนในกองนั้น ๆ  ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกวัน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำด้วย และหากกองถ่ายมีการถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะ จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ว่า กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปถ่ายทำ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือตามเวลาที่จังหวัดนั้น ๆ กำหนด
 
และยังต้องงดถ่ายทำฉากต่อสู้ และฉากเลิฟซีน เพื่อลดการสัมผัสตัว ป้องกันการแพร่เชื้อ /ส่วนข้อปฏิบัติของรายการโทรทัศน์ ผู้ที่อยู่หน้าฉากจะต้องใส่หน้ากาก หรือ เฟซชิลด์ ป้องกันใบหน้า และห้ามบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามาภายในกองถ่ายโดยเด็ดขาด  นอกจากนี้ทุกกองถ่ายจะต้องมีจุดคัดกองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่เข้าฉากจะต้องสวมแมสก์ตลอดเวลา /ส่วนการรับประทานอาหารจะต้องแยกภาชนะใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกัน และไม่นั่งรวมกันรับประทานอาหาร รถกองถ่ายจะต้องจัดให้มีการระยะห่าง รถ 1 คัน ต้องนั่งไม่เกิน 7 คน
 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ช่วยกันสอดส่องดูแลกันเองหากพบว่ามีกองถ่ายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ขอให้โทร. แจ้งมาที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765 เพราะหากพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. จะสั่งปิดกองถ่ายทันที และจะไม่อนุญาตให้ถ่ายทำอีก แม้จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปแล้ว และอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมบันเทิงจะถูกดันกลับไปอยู่ในพื้นที่สีแดงอีกด้วย
 
และหลังจากนี้ทางกระทรวงจะร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ จะลงพื้นที่สุ่มตรวจกองถ่ายทุก 2 สัปดาห์ และจะเก็บข้อมูลการออกกองถ่ายไว้ 60 วัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกรมควบคุมโรค ในการติดตามสถานการณ์ หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 ในกองละคร จะสามารถติดตามตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 
โดยหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม ก็จะเร่งจัดทำคู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มอบให้ผู้ประกอบการต่อไปด้วย
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ