20 พ.ค. 2563
421 ครั้ง

พิธีรับมอบห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แก่ รพ.ตำรวจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เป็นแห่งที่ 7
 
วันนี้ ที่โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดพิธีรับมอบห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน หรือ Modular Swab Unit ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นแห่งที่ 7 เพื่อช่วยปกป้องและลดการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ของผู้มาตรวจหาเชื้อ
 
โดยโรงพยาบาลตำรวจ มีคลินิกระบบทางเดินหายใจตั้งอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคขณะปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน การได้รับห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานครั้งนี้ ทำให้คลินิกระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลตำรวจ ที่ให้บริการแบบ One Stop Service ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการ ในการเปิดสิทธิ์ คัดกรอง ตรวจรักษา รอรับยา และชำระเงินได้ในจุดเดียวด้วยระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตยังสามารถปรับเปลี่ยน เป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมาใช้บริการ รวม 2 พัน 149 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจ มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นศูนย์ จากยอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 38 คน
 
สำหรับห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ ให้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ