21 พ.ค. 2563
254 ครั้ง

รู้อยู่ สู้เป็น : ตัวอย่างการเปิดเรียนในต่างประเทศ ภายใต้มาตรการผ่อนปรนโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ระบบการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัวหลังต้องเลื่อนเปิดการเรียน การสอน มีมาตรการป้องและนวัตกรรมที่นำมาใช้ช่วยป้องกันความเสี่ยง
 
โรงเรียนในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นต้นตอการแพร่ระบาดโควิด -19 นักเรียนเกรด 9 และเกรด 12 กว่า 5 หมื่นคน เป็นชุดแรกกลับมาเรียนตามปกติ ท่ามการการเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยแบ่งห้องเรียน ไม่ให้แออัด และเว้นห้องว่างสำรองไว้ หากครูหรือนักเรียนคนใด มีไข้สูง จะแยกกันตัวออกมา ซึ่ง ทั้งครูและนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน ส่วนโรงเรียนในปักกิ่ง จะได้รับแจกเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาใช้เพื่อเก็บและส่งข้อมูลเรียลไทม์ไปถึงครู นำข้อมูลส่งไปยังแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังโรค 18 พ.ค. 
 
สำหรับในยุโรป นักเรียนประถมและมัธยมกลับไปเรียนตามปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดนักเรียนห้องละ 24 คน และให้เด็กมาโรงเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 20 พ.ค.
 
กาหลีใต้ ให้นักเรียนม.6 กลับมาเรียนเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน ส่วนของไทย กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดเรียนทั่วประเทศ 1 กรกฎาคมนี้ ภายใต้มาตรการคุมเข้มการระบาด ใช้การเรียนเป็นผลัด ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน บางส่วนจะยังส่งเสริมให้เรียนออนไลน์
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ