21 พ.ค. 2563
482 ครั้ง

รพ.ราชบุรี รับมอบห้องตรวจเชื้อพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นแห่งที่ 8 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้าง ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ 
 
นวัตกรรมดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และคนไข้ห่างออกจากกัน โดยใช้ระบบควบคุมแรงดัน และคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด ภายใน 3 วัน ซึ่งโรงพยาบาลจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้า อีกทั้งเป็นกำลังหลัก ในการรักษาผู้ป่วยให้มีขวัญ มีกำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป ยังความปลื้มปีติแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง ให้บริการผู้ป่วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และภายในจังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์รับ และส่งต่อผู้ป่วย ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ในแต่ละวันมีจำนวนผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ มารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,251 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 731 คนต่อวัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ