22 พ.ค. 2563
393 ครั้ง

สพฐ.จ่อใช้หลักสูตรใหม่ ประเมินนักเรียนแบบไม่ตัดเกรด

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในปีการศึกษา 2563 สพฐ. จะทดลองในบ้างรายวิชา ใช้การศึกษาและประเมินผลการเรียนด้วยระบบ Competency Based หรือการเรียนโดยเอาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง 
 
เน้นการพัฒนานักเรียน ไม่เน้นการเรียนเพื่อตัดเกรด อาจจะเปลี่ยนการประเมิน เป็นแค่ผ่านไม่ผ่าน หรือเปลี่ยนเป็นผ่านเกณฑ์ระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องการท่องจำให้สอบผ่านเกณฑ์ แต่เป็นการช่วยสนับสนุนความสนใจเฉพาะด้านที่เด็กสนใจ ส่วนการประเมินมีหลายรูปแบบอาจเป็นการสัมภาษณ์ หรือดูพัฒนาการของเด็กระหว่างเรียน หรือการทดสอบ
 
ขณะนี้อยู่รหว่างการปรับปรุงหลักสูตรโดยเอาความสนใจนักเรียนเป็นที่ตั้ง แต่จะทดลองการเรียนการสอนบางรายวิชาในปีการศึกษา 2563 นี้ แต่ในบางรายวิชาก็ยังคงต้องใช้เกณฑ์การวัดความรู้ คงการให้คะแนนต่อไป ซึ่ง สพฐ. ตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มใช้การประเมินผลและหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2565 แต่ขณะนี้ยังคงใช้หลักสูตรการศึกษาในปี 2551
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/0TED9tyrOyw
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ