27 พ.ค. 2563
1,119 ครั้ง

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องฟื้นฟูบินไทยแล้ว นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูการบินไทยแล้ว พร้อมนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ เปิดทางเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านอย่างน้อย 3 วันก่อนไต่สวน
 
วันที่ 27 พ.ค. ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำรับร้องขอฟื้นฟู ที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว
 
โดยได้นัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พร้อมให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน และให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง / กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
 
และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่คัดค้าน
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JgDChj4aP_U
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ