03 มิ.ย. 2563
83,148 ครั้ง

เช็กคืบหน้า เยียวยากลุ่มเปราะบาง สรุปโอน 3,000 วันไหน ไม่ต้องลงทะเบียน ได้ทีเดียว 2 เด้ง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” เงินจำนวน 3,000 บาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการจะได้เงินเมื่อไหร่ และต้องรออีกกี่คืนกี่วันพวกเขาถึงจะได้ใช้เงินจำนวนนี้...
 
ทีมข่าวช่อง 3 ออนไลน์ มีโอกาสพูดคุยกับ น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถึงความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการดังกล่าว โดยทีมข่าวได้ไล่เรียงข้อมูลมาอัปเดตให้ผู้ที่รอคอยเงินจำนวนนี้ได้รับทราบ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
 
 

ผู้ที่จะได้รับเงินคือใคร?

น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. กล่าวกับทีมข่าวว่า กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ยังคงเป็นกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มเช่นเดิม นั่นคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด, กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ 
 
“ส่วนผู้ที่มีโอกาสได้รับเงิน อาจไม่ใช่ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ พม. เพราะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางบางรายอาจได้รับเงินเยียวจากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐแล้ว ดังนั้น ท่านก็ไม่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง” น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. กล่าว

เมื่อไหร่จะได้เงิน?

น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่า “ณ ขณะนี้ ยังไม่มีการกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่ชัด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อฟังความเห็น และต้องผ่านการพิจารณาจากภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสียก่อนว่า เงินงบประมาณที่ต้องนำมาจ่ายให้กลุ่มเปราะบางอยู่ที่จำนวนเท่าใด และจำนวนผู้ที่ได้รับเงินมีจำนวนกี่คน”
 
“โดยเบื้องต้น คาดว่า หากกระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้นโดยเร็ว ก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับประชาชนได้ในเดือนมิถุนายน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งรวมจากของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้น ในเดือนกรกฎาคม ก็จะจ่ายเงินเป็นครั้งสุดท้าย คือ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท”
 
“แต่ในกรณีที่คาดว่า ไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนมิถุนายน ก็จะจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม ซึ่งกรณีนี้เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เพราะคาดว่า ทางภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สํานักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ พม. จะสามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก็จะสามารถเริ่มจ่ายเงินได้ทันทีภายในเดือนมิถุนายน” น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. กล่าว
 
 

กลุ่มเปราะบางที่จะไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท คือใครบ้าง?

น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. ให้คำตอบว่า กลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน, มาตรการเยียวยาเกษตรกร และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 
“เนื่องจากเงินที่จะนำมาจ่ายกลุ่มเปราะบาง คนละ 3,000 บาทนั้น เป็นเงินที่มาจาก พ.ร.ก.เงินกู้ เหมือนกันกับมาตรการอื่นๆ ดังนั้น จึงไม่สามารถจ่ายซ้ำซ้อนกันได้” น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. กล่าว
 
 

เงินเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังจ่ายเหมือนเดิมหรือไม่?

น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. ให้คำตอบว่า “กลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะยังคงได้รับเงินเช่นเดิม
 
“หากท่านได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นจำนวนเงิน 600 บาททุกเดือนอยู่แล้ว เดือนมิถุนายน(หากจ่ายเงินเยียวยาได้ทัน) ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วย รวมเป็นเงิน 2,600 บาท และเดือนกรกฎาคม ท่านก็จะได้รับเงิน 1,600 บาท”
 
“หากท่านได้รับเงินเบี้ยความพิการ เป็นจำนวนเงิน 800 บาททุกเดือนอยู่แล้ว เดือนมิถุนายน(หากจ่ายเงินเยียวยาได้ทัน) ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วย รวมเป็นเงิน 2,800 บาท และเดือนกรกฎาคม ท่านก็จะได้รับเงิน 1,800 บาท”
 
“หากท่านได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นจำนวนเงิน 600-1,000 บาททุกเดือนอยู่แล้ว เดือนมิถุนายน(หากจ่ายเงินเยียวยาได้ทัน) ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วย รวมเป็นเงิน 2,600-3,000 บาท และเดือนกรกฎาคม ท่านก็จะได้รับเงิน 1,600-2,000 บาท” น.ส.สราญภัทร รองปลัด พม. อธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้โดยง่าย.
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ