20 ก.ย. 2556
3,046 ครั้ง

อ่วม มติ กบง.เก็บเพิ่มเงินเข้ากองทุนน้ำมันทุกชนิด

ที่ประชุม กบง.เห็นชอบเพิ่มอัตราจัดเก็บเงินนำส่งกองทุนน้ำมันฯ เพิ่มสำหรับน้ำมันทุกชนิด โดยเบนซินและโซฮอล์ เก็บเพิ่ม 30 สตางค์ต่อลิตร E20, E85 และดีเซล เก็บเพิ่มอีก 60 สตางค์ต่อลิตร รายจ่ายลดลงเหลือ 22 ล้านบาทต่อวัน ฐานะกองทุนฯ เป็นบวกที่ 5,853 ล้านบาท.

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ