18 มิ.ย. 2563
118,235 ครั้ง

เช็ก 4 สิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือ ขั้นต่ำ 3,000 คนจน เปราะบาง เกษตรกร ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ได้เงินหมด

โควิด-19 ทำเอาคนเคยมั่งมี กลายเป็นคนมีหนี้ คนจนกลายเป็นคนแร้นแค้นแสนอัตคัด แต่บางคนโชคยังดี เพราะยังพอมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่ได้รับมาจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวเกษตรกร เงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง(ยังไม่ได้โอน) ก็ตามที
 
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับเงินจากมาตรการต่างๆ ข้างต้น ซึ่งล่าสุด ครม. ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่เคยอกหักอดได้รับเงินเยียวยา ขอบอกว่า อย่าเพิ่งเสียใจ เพราะคุณสมบัติของคุณอาจเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินก็เป็นได้ ส่วนคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในโครงการใด เช็กได้จากมาตรการดังต่อไปนี้
 
 

- โครงการที่ 1 -

ใครได้ : ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
ได้รับกี่ราย :  1,164,222 ราย
ได้เท่าไหร่ : เดือนละ 1,000 บาทต่อราย ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม–กรกฎาคม 2563)
จ่ายผ่านช่องทางใด : จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ต้องลงทะเบียนหรือไม่ : ไม่ต้องลงทะเบียน
เงื่อนไข : ท่านจะต้องไม่รับเงินซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจากผลกระทบของโรคโควิด-19 
 
 

- โครงการที่ 2 -

ใครได้ : ผู้ที่ลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" ไม่สำเร็จ
ได้รับกี่ราย : 302,160 ราย
ได้เท่าไหร่ : ยังไม่ได้ข้อสรุป
จ่ายผ่านช่องทางใด : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณากลไกการช่วยเหลือให้ชัดเจน 
ต้องลงทะเบียนหรือไม่ : ยังไม่ได้ข้อสรุป
เงื่อนไข :  ท่านไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33
 

- โครงการที่ 3 -

ใครได้ : กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)
ได้รับกี่ราย :  6,781,881 ราย
ได้เท่าไหร่ : รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกรฎาคม 2563
จ่ายผ่านช่องทางใด : เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ท่านเคยได้รับเงินเยียวยาอยู่ก่อนแล้ว
ต้องลงทะเบียนหรือไม่ : ไม่ต้องลงทะเบียน
เงื่อนไข : ท่านไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33
 
 

- โครงการที่ 4 -

ใครได้ :  (1) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร (2) เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ได้รับกี่ราย : 257,093 ราย (รวมทั้งสองกลุ่มข้างต้น)
ได้เท่าไหร่ : ยังไม่ได้ข้อสรุป
จ่ายผ่านช่องทางใด : ยังไม่ได้ข้อสรุป
ต้องลงทะเบียนหรือไม่ : ยังไม่ได้ข้อสรุป
เงื่อนไข : ท่านได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการ, ไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจากผลกระทบของโรคโควิด-19. 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ