22 มิ.ย. 2563
2,286 ครั้ง

กฟผ.รีไซเคิลเถ้าหนักจากถ่านหิน ใช้เป็นบล็อกก่อสร้างเพิ่มมูลค่า

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...เถ้าก้นเตาหรือเถ้าหนักที่ได้มาหลังกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน สามารถนำมาสร้าง The Blocks สร้างมาจากบล็อกประสานที่ผลิตมาจากเถ้าหนัก หรือวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จากความต้องการนำเถ้าหนักกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเถ้าหนักอีกด้วย

 

เถ้าหนักจำนวนมากถูกรีไซเคิลนำไปผลิตเป็นบล็อกประสาน ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ ที่ทดแทนระบบก่อสร้างแบบมีเสาและคาน ง่ายต่อการติดตั้ง เมื่อเถ้าหนักถูกนำไปรีไซเคิล จึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บเถ้าหนักอีกด้วย

 

นอกจากนี้ กฟผ.ยังมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสานภายในศูนย์ชีววิถี เพื่อนำความรู้ด้านการผลิตมาต่อยอด และเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อเสริมรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วย

 

ในอนาคตบล็อกประสานเหล่านี้ ยังสามารถนำไปขยายผลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

                               

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

ash/ashes (n.) แปลว่าขี้เถ้า อ่านว่า แอช/แอฉิซ

recycle (v.) แปลว่า นำกลับมาใช้อีก อ่านว่า รีซายเขิ่ล

Recycling helps conserve natural resources. การรีไซเคิลช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

income (n.) แปลว่า รายได้

This has helped many people increase their income. เรื่องนี้ได้ช่วยให้หลายๆคนเพิ่มรายได้

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9kqLQ71sr4Q

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ