23 มิ.ย. 2563
1,691 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรค์ขยันยิ่ง ตอน เขื่อนภูมิพล

เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง วันนี้จะพาทุกท่านไปชมไปที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำสำคัญแห่งแรกของประเทศไทย เขื่อนนี้มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง แห่งเดียวในไทย และเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับที่8 ของโลก เดิมชื่อว่าเขื่อนยันฮี ภายหลังได้รับพระราชทานพระปรมาภิไธย จากในหลวงราชกาลที่ 9 ให้เป็นชื่อเขื่่อนภูมิพล 
 
 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทสไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมาก เนื่องจากโรงไฟฟ้าถูกทำลาย ชื้อเพลิงต่างๆ  ขาดแคลนและมีราคาสูง ทำให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างเขื่อนยันฮี สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ. 2495 นับเป็นเคลื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย  ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระปรมาภิไธย ให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล เขื่อนนี้มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 779.2 เมกะวัตต์ นับตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา เขื่อนภูมิพลมีภารกิจหลัก คือการ ช่วยกักเก็บน้ำในช่วงน้ำหลาก เพื่อบรรเทาอุทกภัย และเพื่อระบาดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า 10 ล้านไร่ ผลิตกระแสฟ้า ส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นแหล่งเพราะพันธุิ์น้ำจืดแหล่งใหญ่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วกว่า 30 ล้านคน
 
 
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yNl7rhjPIe4
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ