25 มิ.ย. 2563
347 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙' เขื่อนภูมิพล

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ที่นี่เป็นอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล เขื่อนพลังน้ำแห่งแรกของประเทศไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว รัชกาลที่ ๙
 
อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล เป็นอาคาร ๒ หลังเชื่อมต่อกัน รูปทรงหกเหลี่ยม สื่อถึงโอกาสมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 
สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการเปิดพื้นที่ตรงส่วนกลาง และเชื่อมต่อพื้นที่ภายใน กับภายนอกอาคาร เหมือนกันชานบ้านเรือนไทย หลังคาทรงไทยประยุกต์ มีช่องแสงเพื่อให้เกิดความสว่าง และประหยัดพลังงาน
 
ภายในตัวอาคาร ห้องแรกจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ในด้านชลประทาน พลังงาน การสื่อสาร และโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ส่วนห้องที่สอง จัดแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ เอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนภูมิพล
 
แบบจำลองเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ ๘ ของโลก ตลอดจนงานพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศไทย ที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
 
และอัญเชิญลายพระราชหัตถ์ ของพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่พระราชทานพรในคราวเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนต่างๆ มาจัดแสดงไว้ด้วย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดมา
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ