29 มิ.ย. 2563
536 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย'

พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ที่นี่จัดแสดงพัฒนาการ การศึกษาของคนไทยทุกยุคสมัย และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อการศึกษาไทย
 
ห้องลายสือไทย เป็นห้องจัดแสดงต้นแบบพยัญชนะไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่โปรดเกล้าให้สลักไว้บนศิลา เมื่อ พ.ศ.๑๘๒๖ ทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้ และมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน
 
ห้องตัวอย่างหนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และหนังสือแบบเรียนในยุคสมัยต่อๆมา การศึกษาตั้งแต่โบราณ มีบ้าน วัด วังเป็นศูนย์กลาง มีพระเป็นครู มีบิดามารดา อบรมถ่ายทอดวิชา การบ้านการเรือน และกริยามารยาท
 
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการฟื้นฟูบ้านเมือง สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการในทุกด้าน และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกรัชกาล ทรงส่งเสริม และทำนุบำรุงการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
 
ส่วนห้องจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในด้านการศึกษา ที่ทุกพระองค์ทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงสนพระราชหฤทัย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ของปวงชนชาวไทย
 
 
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อยู่ภายในอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ปัจจุบันเป็นที่ทำการของกระทรวงศึกษาธิการ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ