30 มิ.ย. 2563
516 ครั้ง

ศบค.คลายล็อกเฟส5 แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ถึง มาตรการ ผ่อนคลาย ระยะที่ 5 ตามที่ สมช. เสนอทั้งหมด โดยที่ประชุม เคาะให้มีการเปิดโรงเรียน และห้างสรรพสินค้า ทั้งหมด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้ ศูนย์การค้า ปิดในเวลา 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
ส่วนผับ บาร์ ให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี และต้องเข้มงวด เช็คอิน เช็คเอ้าท์ ภายในแอพไทยชนะ ให้ ศปม. เข้มงวด เพราะเป็นกิจกรรมกิจการที่สุ่มเสี่ยงมาก ดังนั้นผู้ประกอบกิจการ ต้องทำตามอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษเข้มข้น โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติม
 
 
ส่วนอาบ อบ นวด และโรงน้ำชา มอบให้ ศปม. ตรวจเข้มใบอนุญาต และต้องลงทะเบียนในแอพไทยชนะ หากมีการติดเชื้อ เจ้าของกิจการ ต้องมีส่วนรับผิดชอบ และห้ามมีการขายประเวณี ตามข้อกฎหมาย ละเมิดไม่ได้ ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวม
 
 
ส่วนการผ่อนคลาย ผู้ที่จะเดินทางมาในราชอาณาจักร กต. เสนอเพิ่มบุคคล 6 กลุ่ม คือ 1 คู่สมรส และบุตร ของผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร 2 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 3 คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย 4 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม เช่น ศัลยกรรม และการตรวจมีบุตรยาก เน้นเฉพาะบางโรคบางกลุ่ม 5 นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครอง และ 6 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เช่น นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 
 
โดยเข้ามาจะต้องกักตัว 14 วัน แต่จะต้องจ่ายเงินเอง เบื้องต้นกำหนดเข้ามาวันละ 200 คน ส่วนแขกของรัฐบาล ต้องเป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน และเดินทางระยะสั้น ตรวจรับรองการปลอดโควิด-19 จากประเทศต้นทาง ต้องจำกัดการเดินทางเฉพาะตามกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ขนส่งมวลชน และต้องมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคง ติดตาม
 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีมติ ยกเลิก การเว้นที่นั่ง ในขนส่งสาธารณะ แต่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องของการคงการทำงานที่บ้าน และเหลื่อมเวลาการทำงาน
 
 
นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังย้ำถึงความจำเป็นของการต้องต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มี 2 ปัจจัย คือ การให้อำนาจป้องกันโรค ที่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คือ เรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศ ทุกช่องทาง และ 2 อำนาจในการให้กักตัว การควบคุมกิจกรรมกิจการต่างๆ ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีอำนาจในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที
 
 
รับชมผ่านทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HRFuW8umNmw
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ